تاریخ انتشار خبر: ۱ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۲۲:۵۶:۳۸
کد مطلب : 69084
مطالعات اخیر نشان داد:

حس پیشگویی زنان عامل موفقیت در فعالیتهای گروهی

زنان و مردان در فعالیت های گروهی در کنار یکدیگر برای پیشبرد اهدافی مشترک تلاش می کنند. مطالعات اخیر محققان امریکایی نشان داده که زنان، کلید موفقیت در کارهای گروهی هستند.

،معمولا گفته می شود که فعالیت های گروهی دارای بیشترین بازخورد هستند در نتیجه شرکت ها و اداره ها کارکنان خود را به فعالیت های گروهی تشویق می کنند. در فعالیت هایی که به صورت گروهی انجام می شوند و زنان نیز در گروه حضور دارند، موفقیت های بیشتری نصیب گروه می شود. عامل موفقیت در فعالیت های گروهی را نمی توان تنها در هوش و استعداد دانست بلکه عواملی مانند حس همکاری، اجتماعی بودن، اختصاص زمان برای صحبت های گروهی و …  به مراتب نقشی پر رنگ تر از هوش و استعداد ایفا می کنند.

مطالعات محققان دانشگاه MIT امریکا نشان می دهد گروه هایی که متشکل از هر دو جنسیت زن و مرد هستند به دلیل حضور زنان و همینطور حضور اجتماعی و دعوت به صحبت های گروهی آنها دارای موفقیت های بیشتری نسبت به گروه هایی هستند که تمامی اعضای گروه را مردان تشکیل می دهند. محققان دانشگاه MIT معتقدند، زنان در فعالیت های گروهی از قابلیت پیش بینی وقایع برخوردارند که این موضوع می تواند باعث پیشبرد اهداف گروه شود. تحقیقات به اثبات رسانده که پیش بینی های آنها در صورتی که با مشورت اعضای گروه پیش برود، مبدل به حقیقت می شود.

حس پیشگویی و پیش بینی را نمی توان عامل موفقیت دانست اما زنان در فعالیت های گروهی از چنین قابلیتی برخوردارند.

از دیگر قابلیت های زنان در فعالیت گروهی می توان به تشویق گروه برای مشورت، حس همکاری و … اشاره کرد.