تاریخ انتشار خبر: ۴ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۰۹:۱۲:۴۱
کد مطلب : 30332

حضور ˝م . ر˝ در دادگاه کیفری

˝م . ر˝ برای پیگیری پرونده خود در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حاضر شد.

به گزارش رهیاب نیوز، چندی قبل پرونده “م . ر” با صدور کیفر خواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد که سرپرست دادگاه های کیفری پرونده را به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری ارجاع داد.

در ادامه قاضی مدیر خراسانی مطالعه پرونده را آغاز کرد.

مهر