تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۱۰:۰۸:۱۰
کد مطلب : 108770

حضور متفاوت قهرمان ملی در راهپیمایی ۲۲بهمن

تصویری متفاوت از حضور یکی از جانبازان سرافراز کشورمان در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور متفاوت قهرمان ملی در راهپیمایی 22بهمن

تصویری متفاوت از حضور یکی از جانبازان سرافراز کشورمان در راهپیمایی ۲۲ بهمن