تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۹:۲۰:۴۵
کد مطلب : 50085
یادداشت:

حمایت آری ،چاپلوسی نه!

استاندار هم راضی نیست که به نام حمایت، تملق گویی اش نقل مجالس شود چرا که سال ها مدیریت، گرد پیری بر موهایش نشانده و این هوراها و فشارها را بهتر از دیگران می فهمد.

 

 


 

 

اصولا استاندار خوزستان نه اهل بریز و بپاش است و نه اهل رابطه بازی، نه خودش را می گیرد و نه خودش را ول می کند،اهل کت و شلوار زورکی هم نیست، لازم باشد تذکر شرعی هم می دهد .

این ها را گفتیم که بدانند ما هم می دانیم، ولی دانستن این ها دلیل بر این نمی شود که عده ای دست به قلم برده و روی چاپلوسی را کم کنند، یا گلوی خود را در پشت تریبون ها برای سینه چاکی شخص استاندار بدرند.

این همان رسم بدی است که خودتان در سال های گذشته مدیران را از آن بر حذر می داشتید حالا چه شده است یکدفعه از آنور بام افتاده اید؟

مقتدایی برای رساندن برنامه هایش به سرمنزل مقصود به حمایت من و تو نیاز دارد این مساله مثل روز روشن است ولی بدیهی تر از آن، این است که این تملق ها جز آسیب و ضرر هیچ باری برای مدیران ما نخواهد داشت.

استاندار هم راضی نیست که به نام حمایت، تملق گویی اش نقل مجالس شود چرا که سال ها مدیریت، گرد پیری بر موهایش نشانده و این هوراها و فشارها را بهتر از دیگران می فهمد.

اگر به جای این حرف ها ده نفر پیدا می شد و ثمرات طرح هایی که استاندار برای توسعه خوزستان در نظر دارد را برای مردم بیان می کرد هزاران برابر بهتر از این بود که با الفاظ قلمبه و سلمبه به تمجید از شخص مقتدایی پرداخته شود.

هرچند تقدیر از اشخاص هم می تواند جایگاهی داشته باشد ولی این تقدیر نباید آنقدر پررنگ شود که جای متن را بگیرد.

جالب اینجاست عده ای آنقدر هورا می کشند و تحریک می کنند که اگر مدیر کم تجربه و جوانی بر کرسی مدیریت نشسته بود شاید تاکنون با دولت بهم زده بود و ادعاهایی فراقانونی می کرد.

این ها را گفتیم که دوستان بیایند به جای این سروصداهای کم اثر که چندان مورد توجه مردم نیست راهبردهای صحیح حمایت ازمصوبات استانداری(مانند طرح۵۵۰هزارهکتاری و خودروهای پلاک اروند) را که موجب توسعه استان است مشخص و تبیین کنند و از همه رسانه ها،تریبون داران و مدیران بخواهند در این راستا کمک کنند.

یادمان نرود تبیلغ بد ضررش بسیار بیشتر از بد گفتن است لذا آن ها که می دانند به آن ها که نمی دانند یاد بدهند که چگونه حمایت و هواداری کنند.

 

پی نوشت:

 

بد نبود اگر استاندار محترم تذکری به برخی متملقان می داد