تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۰۱:۳۰:۰۳
کد مطلب : 33295

حکم اعدام برای رهبر اخوان المسلمین

رهبر اخوان المسلمین به اتهام دست داشتن در حوادث مسجد الاستقامه به اعدام محکوم شد.

،  محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین به اتهام دست داشتن در حوادث مسجد الاستقامه به اعدام محکوم شد.

منبع: تسنیم