تاریخ انتشار خبر: ۲۵ , آبان, ۱۳۹۳ | ۰۸:۱۵:۱۰
کد مطلب : 54007

حکم سعید مرتضوی تأیید شد

حکم انفصال دائم سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.

 براساس تایید دیوان عالی کشور، سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد.
همچنین براساس این حکم، سعید مرتضوی به مدت ۵ سال از احراز مشاغل دولتی نیز منفصل شده است.

منبع: فرهنگ نیوز