تاریخ انتشار خبر: ۶ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۲۱:۱۵:۳۴
کد مطلب : 106060

خط و نشان سیدخلف برای پیمانکاران/نیروهای تحمیلی پیمانکاران ارتباطی به شهرداری ندارند

شهردار اهواز با انتقاد از مطالبات خارج از عرف برخی پیمانکاران عنوان کرد: ایرادات زیادی به کار پیمانکاران وارد است و بسیاری از شاخص ها از سوی آنان رعایت نمی شودکه در جلسه آینده با پیمانکاران تذکراتی را به تک تک آن ها خواهم داد.

 

 

به گزارش رهیاب،سیدخلف موسوی شهردار اهواز روز گذشته در جلسه علنی شورای شهر اهواز با اشاره به مشکلات پیش آمده با پیمانکار قطار شهری اهواز اظهار کرد : قرارداد ۷۰۰ صفحه ای قطارشهری اهواز که قسمتی از آن به چین و قسمتی دیگر در فرانسه حل می شود دردوره های قبل شورای اسلامی شهر اهواز تصویب شده که اکنون درگیر آن هستیم و هنوز نتوانسته ایم پیمانکار را خلع ید کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه لغو قرارداد با پیمانکار پسماند شهرداری اهوازبه سختی انجام شد، افزود: بیشترین نشست هایی که با رئیس دادگستری و اداره کل بازرسی خوزستان برگزار شده در رابطه با این موضوع بوده است.
موسوی صریح تر گذشته پیمانکاران را مورد خطاب قرار داد و گفت: نگذارید تجربه پیمانکاران بومی برای شهرداری تلخ شود، این یک تهدید نیست اما هر کدام از پیمانکاران که نمی تواند با ما کار کند و از قرارداد با شهرداری متضرر شده می تواند به کار خود پایان دهد و سازمان های شهرداری آمادگی دارند که بر اساس ماده ۴۸ قرارداد را خاتمه بدهیم وبه تسویه پرداخت ها رسیدگی می کنیم.

شهردار اهواز با انتقاد از مطالبات خارج از عرف برخی پیمانکاران عنوان کرد: ایرادات زیادی به کار پیمانکاران وارد است و بسیاری از شاخص ها از سوی آنان رعایت نمی شودکه در جلسه آینده با پیمانکاران تذکراتی را به تک تک آن ها خواهم داد.
وی خط بطلانی بر سفارش های استخدامی در پروژه های پیمانکاری کشید و افزود: نیروهای مازاد و تحمیلی به پیمانکاران ارتباطی به شهرداری پیدا نمی کند و حقوق این نیروها را از آنهایی که سفارش استخدام داده اند طلب کنید.