تاریخ انتشار خبر: ۲ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۷:۳۵:۱۲
کد مطلب : 40817

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

هنرمندی به نام Laura Jenkinson با نقاشی روی لب انسان آثاری جالب و خلاقانه خلق می کند. او با استفاده از لب ها و نقاشی روی آنها شخصیت های معروف انیمیشنی را روی صورت به تصویر می کشد که دارای دهان هم هستند.

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس
خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس

خلاقیت بی‌نظیر روی لب ها +عکس