تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۴:۲۱:۴۷
کد مطلب : 52008

خلق آثار هنری با گلدوزی+تصاویر

هنرمند استرالیایی با گلدوزی‌های ظریف و زیبا، آثاری به شکل برگ، گل و نقوش مرجانی خلق کرده است.

خلق آثار هنری با گلدوزی+تصاویر

فارس: هنرمند استرالیایی با گلدوزی‌های ظریف و زیبا، آثاری به شکل برگ، گل و نقوش مرجانی خلق کرده است.

«مردیت وولنوِگ» هنرمند استرالیایی آثاری با گلدوزی‌های ظریف و زیبا به شکل برگ، گل و حتی نقوش مرجانی خلق کرده است.

خلق آثار هنری با گلدوزی+تصاویر

خلق آثار هنری با گلدوزی+تصاویر

خلق آثار هنری با گلدوزی+تصاویر

خلق آثار هنری با گلدوزی+تصاویر

خلق آثار هنری با گلدوزی+تصاویر

خلق آثار هنری با گلدوزی+تصاویر

خلق آثار هنری با گلدوزی+تصاویر

خلق آثار هنری با گلدوزی+تصاویر

خلق آثار هنری با گلدوزی+تصاویر

خلق آثار هنری با گلدوزی+تصاویر

خلق آثار هنری با گلدوزی+تصاویر