تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , تیر, ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۵:۰۴
کد مطلب : 120074

خودکشی دلخراش یک مرد در ایستگاه مترو + فیلم(۱۶+)

یک مرد در هنگام ورود قطار به ایستگاه خودش را بر روی ریل انداخت.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛  یک مرد هندی در هنگام ورود قطار به ایستگاه خودش را بر روی ریل انداخت.

۰۰:۰۰ ۰۰:۱۱

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

۱۲۶ seek to 10%, 20% … ۶۰%