تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , اسفند, ۱۳۹۳ | ۱۲:۲۰:۵۳
کد مطلب : 78566

خورشید گرفتگی دقیقه نودی سال ۹۳

آخرین خورشید گرفتگی سال ۱۳۹۳ یک روز قبل از تحویل سال امروز (۲۹ اسفند) روی می دهد،در تهران ماه یک درصد سطح خورشید را می پوشاند و این میزان در سواحل شمالی و نقاط شمال غربی ایران به۱۲درصد هم می رسد.

آخرین خورشید گرفتگی سال ۱۳۹۳ یک روز قبل از تحویل سال امروز (۲۹ اسفند) روی می دهد.

رییس انجمن نجوم آماتوری گفت: خورشید گرفتگی ۲۰مارس ۲۰۱۵ برابر با ۲۹ اسفند، یک روز قبل از تحویل سال روی می دهد و در ایران به صورت جزیی قابل رویت است.

مهندس مسعود عتیقی با بیان این که این رویداد در حد فاصل روسیه و گریلند به صورت کامل قابل مشاهده است، افزود: گرفت جزیی در تهران از ساعت۱۳و۴۲ دقیقه و۲۷ ثانیه آغاز می شود و تا ساعت ۱۴و ۲۵ دقیقه پایان خواهد یافت.

وی با اشاره به تفاوت عرض جغرافیایی در مناطق مختلف ایران اضافه کرد: در تهران ماه یک درصد سطح خورشید را می پوشاند و این میزان در سواحل شمالی و نقاط شمال غربی ایران به۱۲درصد هم می رسد.

رییس انجمن نجوم آماتوری با یادآوری صدمات احتمالی رصد چشم غیر مسلح این خورشید گرفتگی، به علاقه مندان مشاهده این رویداد توصیه کرد؛ برای رصد خورشید از پالایه ها و فیلترهای استاندارد استفاده کنند.

خورشیدگرفتگی وقتی روی می‌دهد که سایهٔ ماه بر بخشی از زمین بیفتد و در نتیجه از دید قسمت‌هایی از کرهٔ زمین، قرص ماه روی قسمتی از قرص خورشید را بپوشاند.

این پدیده هنگامی روی می‌دهد که زمین و ماه و خورشید به ترتیب در یک خط راست یا تقریباً در یک خط راست قرار بگیرند و این شرایط تنها در زمان مقارنه یا محاق ماه ممکن است برقرار گردد و تقریباً در کل دو یا سه بار در سال رخ می دهد.

منبع: شبکه خبر