تاریخ انتشار خبر: ۲۴ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۲۱:۱۰:۱۸
کد مطلب : 95365
در پرونده شکایت سازمان بازرسی

دادگاه وزیر کهنسال دولت تدبیر را تبرئه کرد

رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در پاسخ به این سئوال که آیا حکم صادره قطعی شده است یا خیر افزود: اعتراض آقای دادستان را ندیدم اما به نظرم می‌آید حکمش قطعی شده است. هنوز ندیدم که دادستان اعتراض کرده است یا خیر.

 محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با پرونده‌ای که قبل از انتخاب وی به عنوان وزیر صنعت تشکیل شده بود، از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران تبرئه شد.

قاضی سیامک مدیر خراسانی در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود نعمت‌زاده در ارتباط با پرونده‌ای که قبلا با شکایت سازمان بازرسی تشکیل شده، تبرئه شده است گفت: این پرونده با گزارش سازمان بازرسی تشکیل شده بود که از ناحیه ما رای تبرئه صادر شد.

رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در پاسخ به این سئوال که آیا حکم صادره قطعی شده است یا خیر افزود: اعتراض آقای دادستان را ندیدم اما به نظرم می‌آید حکمش قطعی شده است. هنوز ندیدم که دادستان اعتراض کرده است یا خیر.

در سال ۸۶ سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را مبنی بر اهمال یک شرکت نفتی در امضای قرارداد انتقال گاز از ترکمنستان به ایران به مرجع قضایی ارسال کرد که مدیریت این شرکت نفتی بر عهده محمدرضا نعمت‌زاده وزیر فعلی صنعت‌،معدن و تجارت بود.

گزارش سازمان بازرسی پس از رسیدگی در دادسرا با صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی ارسال شد که شعبه ۷۶ این دادگاه، گزارش سازمان بازرسی را رد و نعمت‌زاده را از اتهامات وارده در کیفرخواست دادسرا تبرئه کرد.

منبع: تسنیم