تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۲۳:۲۶:۵۲
کد مطلب : 19817

داستانک/عاقبتِ دویدن دنبالِ دنیا!

شب که می‌شود حوصله‌ها مانند سایه ماه کوتاه است و کمرنگ. داستانک، قلقلکی کوتاه برای فکر و روحمان است تا در ساعات پایانی شب، لحظات کوتاه امروز را با خواندن جملاتی کوتاه بهتر و بیشتر قدر بدانیم.

 عصر آبادان –  به نقل از باشگاه خبرنگاران، عارفی به ثروتمندی چنین گفت: درخواستن دنیا حال تو چگونه است؟ پاسخ گفت: به سختی تلاش می کنم. سوال کرد: آیا به آرزوی خود رسیده ای؟ گفت: نه، گفت: این دنیایی است که عمر خود را در رسیدن به خواسته هایش مصروف داشته ای و به آن نرسیده ای، پس در مورد ناخواسته های آن چگونه خواهی بود؟