تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۸:۳۰:۵۳
کد مطلب : 45133

داستان ما و ماشین های پلاک اروند+عکس

با تمام مانوری که استاندار روی این موضوع می دهد و جای تشکر هم دارد اما وقتی سری به قیمت های سرسام آور این ماشین ها انداختیم و وضعیت بیکاری بالا و جیب خالی مردم در استان را براندار کردیم تنها حرفی که می شد بیان کرد عکس زیر است که شرح حال ما است!

 

به گزارش  عصر آبادان به نقل ازرهیاب،   اولین بار خبر آزاد شدن تردد ماشین های پلاک اروند در خوزستان توسط رهیاب منتشر شد خبری که استاندار در پایان جلسه با آزادگان به آن اشاره کرد و چند روز بعد در هفته دولت این خبر به صورت رسمی اعلام شد

با تمام مانوری که استاندار روی این موضوع می دهد و جای تشکر هم دارد و بعضی ها از بالا می خواهند این موضوع را منتفی کنند تا ماشین های خودشان را آب کنند اما وقتی سری به قیمت های سرسام آور این ماشین ها انداختیم و وضعیت بیکاری بالا و جیب خالی مردم در استان را براندازکردیم تنها حرفی که می شد بیان کرد عکس زیر است که شرح حال ما است!

اگر دیروز با دیدن پراید بی تفاوت از کنارش رد می شدیم شاید آب دهانی هم نثارش می کردیم اما از امروز باید خود را برای حفظ کردن نام ماشین های خارجی آنچنانی که  مایه داران سوار می شوند اماده کنیم و اب دهان را قورت دهیم!