تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۰:۱۸:۳۲
کد مطلب : 39851

داعش یک خبرنگار آمریکایی را ذبح کرد

گروه تروریستی «داعش» با انتشار ویدئویی مدعی شد که خبرنگار آمریکایی را که از دو سال قبل در سوریه ربوده شده بود، سر بریده است.

به گزارش عصر آبادان، گروه تروریستی «داعش» با انتشار ویدئویی مدعی شد که خبرنگار آمریکایی را که از دو سال قبل در سوریه ربوده شده بود، سر بریده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، گروه تروریستی «داعش» با انتشار ویدئویی مدعی شد که خبرنگار آمریکایی را که از دو سال قبل در سوریه ربوده شده بود، سر بریده است.

منبع: فارس