تاریخ انتشار خبر: ۳ , دی, ۱۳۹۳ | ۱۷:۱۶:۵۰
کد مطلب : 61854

دایی چه کسی رادرآغوش گرفت؟/عکس

چرا کمتر از این صحنه ها امروز در فوتبال ما دیده می شود؟