تاریخ انتشار خبر: ۱ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۰۹:۰۱:۱۵
کد مطلب : 25927

درختی دست به عصا در دزفول+ تصاویر

رشد عجیب درختی در دزفول سبب شده تا برای نشکستن کمر خود، عصا در دست گیرد

به گزارش دزفول امروز، در میان شیخ انصاری دزفول، درختی وجود دارد که بصورت عجیبی رشد کرده است.

 این درخت که بجای رشد عمودی به طور مورب رشد کرده است برای جلوگیری از شکسته شدن آن، از یک تنه درخت دیگر بعنوان تکیه گاه زیر آن قرار داده شده است. درختی است که برای نشکستن کمر خود عصا در دست گرفته است.

جالب اینجاست که پس از قریب سه متر رشد بصورت مورب، امتداد رشد آن با شیب بیشتری صورت گرفته و تقریبا بصورت عمودی به رشد خود ادامه داده است.

DSC 0059 درختی دست به عصا در دزفول+ تصاویر DSC 0076 درختی دست به عصا در دزفول+ تصاویر DSC 0069 درختی دست به عصا در دزفول+ تصاویر