تاریخ انتشار خبر: ۶ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۰:۵۴:۰۶
کد مطلب : 41824

درمان تصادفی‌ها همچنان رایگان است

مدیر بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید کرد که بیمارستان‌ها همچنان موظفند که بیماران تصادفی را پذیرش و به صورت رایگان درمان کنند.

، رضا رضایی گفت: درمان بیماران تصادفی همانند گذشته رایگان است و هیچ تغییری هم در قانون این موضوع بوجود نیامده است.

به گفته وی براساس قانون، پذیرش و درمان رایگان بیماران تصادفی در بیمارستان‌های دولتی انجام و اعتبارات مورد نیاز آن از محل ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث تامین می‌شود.

رضایی درباره بدهی بیمه‌های تجاری به وزارت بهداشت، ادامه داد: کماکان برخی از بیمه‌های تجاری بابت پرداخت هزینه‌های درمان ناشی از تصادفات از محل ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث، به وزارت بهداشت بدهکارند. البته لیست بدهکاری بیمه‌های تجاری را مشخص کرده‌ایم. در مجموع اکنون وضعیت و تعامل خوبی با بیمه‌ها برقرار شده و به تدریج بدهی‌ بیمه‌ها به وزارت بهداشت در حال تسویه شدن است.

وی همچنین گفت: بیمار تصادفی جهت درمان رایگان لازم است کروکی تصادف یا برگه اورژانس ۱۱۵ را داشته باشد تا به این ترتیب تصادف وی محرز شود. اما تا کنون درمان هیچ بیماری تصادفی به دلیل نداشتن مدرک، معطل نمانده است.

رضایی ادامه داد: سال گذشته جهت درمان بیماران تصادفی بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه کردیم که حدود ۷۰۰ میلیارد تومان آن را بیمه‌ها پرداخته‌اند.

منبع: ایسنا