تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۱:۰۳:۱۲
کد مطلب : 54788

دروازه جهنم + تصاویر

تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به یکی از نقاط گردشگری در ترکمنستان است که به “دروازه جهنم” معروف شده است.

این تصاویر توسط گردشگران در نزدیکی “در جهنم” در روستای derweze در کشور گازخیز ترکمنستان گرفته شده است.

این مکان به منظور رسیدن به منابع گاز طبیعی حفاری شد اما حفاری های چاه به داخل زمین فروکش کرد و دهانه ای به قطر حدود ۷۰ متر ایجاد شد.

به منظور جلوگیری از نزدیک شدن ساکنان روستا به این چاله عظیم، گازهایی که از آن متصاعد می شوند به آتش کشیده شد و انتظار می رفت که بعد از مدتی آتش خاموش شود اما آتش همچنان روشن است  از این رو این مکان دروازه جهنم نامیده شد و اکنون مقصد تعداد زیادی گردشگر از سراسر دنیاست.

دروازه جهنم + تصاویر

دروازه جهنم + تصاویر

دروازه جهنم + تصاویر

منبع: العالم