تاریخ انتشار خبر: ۷ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۲۲:۰۴:۱۴
کد مطلب : 19122

دروازه جهنم

عصر ابادان – این تصویر مربوط به صحنه فیلم‌برداری یک فیلم علمی تخیلی نیست بلکه محل حفر یک چاه تحقیقتی توسط تعدادی محقق است که به دلیل نشت گاز همیشه روشن است. جالب است که خاموش شدن این شعله‌ها می‌تواند خطری جدی ایجاد کند.