تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , تیر, ۱۳۹۳ | ۱۴:۲۶:۰۳
کد مطلب : 35305

درگیری در بیمارستان هفت تیر/ پلیس با گازاشک آور هم نتوانست طرفین را از هم جدا کند

درگیری اهالی دولت آباد در محوطه بیمارستان هفت تیر شهرری با شلیک هوایی پلیس پایان یافت.

درگیری در بیمارستان هفت تیر/ پلیس با گازاشک آور هم نتوانست طرفین را از هم جدا کند

به گزارش عصر آبادان  به نقل از ره به ری؛ کسی فکرش را هم نمی کرد که دعوایی که در محله دولت آباد آغاز شده بود تا بیمارستان هفت تیر هم ادامه یافته و کار را به تیر اندازی نیروی انتظامی بکشاند.

پس از درگیری دو تن از اهالی دولت آباد که منجر به مجروح شدن آنها شد، اطرافیان آنها این دو نفر را به بیمارستان منتقل کردند.

این موضوع نتوانست موجب فروخفتن دعوا شود و این درگیری توسط اطرافیان این دو نفر در محوطه بیمارستان ادامه داشت.

شدت درگیری به حدی بود که مسئولان بیمارستان راهی جز تماس با نیروی انتظامی پیدا نکردند.

جالب انجا بود که این درگیری تا حدی ادامه داشت که نیروی انتظامی برای جدا کردن طرفین از یکدیگر ناچار به استفاده از افشانه اشک آور کرد.

البته گاز اشک اور هم نتوانست طرفین دعوا را از هم جدا کرده و کار تا حدی پیش رفت که نزدیک بود به درون بخش درمانی بیمارستان هم کشیده شود.

این درگیری نیروی انتظامی را ناچرا کرد تا با شلیک هوایی به آن خاتمه دهد.

دو نفر اصلی دعوا (حجت و خسرو) به همراه پرونده این منازعه در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند.