تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , آذر, ۱۳۹۳ | ۲۰:۵۹:۰۷
کد مطلب : 58597

در قبض تان بدهی نوشته اند، پرداخت نکنید

به هم ریختن حساب و کتاب مردم در مخابرات: در قبض تان بدهی نوشته اند، پرداخت نکنید

نسیم آنلاین نوشت:

سخنگوی شرکت مخابرات گفت: کسانی که قبض تلفن آنها دارای بدهی است، قبض خود را پرداخت نکنند.

سخنگوی شرکت مخابرات گفت: کسانی که قبض‌های دوره پیشین خود را پرداخت کرده‌اند و در قبض جدید برایشان بدهی پیشین لحاظ شده است، قبض را پرداخت نکنند تا قبض اصلاحی مجددا در روزهای آینده برایشان ارسال شود.
زارعیان گفت: اما اگر کسانی از هر طریق چه پیامک یا قبض کاغذی قبض دوره جدید را پرداخت کرده‌اند نگران نباشند، زیرا بدهی پیشین لحاظ شده در قبض بعدی به عنوان بستانکار لحاظ خواهد شد.