تاریخ انتشار خبر: ۶ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۲۱:۵۴:۱۵
کد مطلب : 18945

دستگاه مکانیزه تمیز کردن خیابان!

عصر آبادان – ستگاه مکانیزه تمیز کردن خیابان در چین