تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , مهر, ۱۳۹۴ | ۲۱:۲۲:۱۳
کد مطلب : 102329

دستگیری فرمانده کلیدی داعش در افغانستان +عکس

شبکه حقانی از دستگیری یکی از فرماندهان کلیدی گروه تروریستی داعش خبر داده است.

 به نقل از خبرگزاری “ترور مانیتور”، شبکه حقانی موسوم به “ان دی اس” از دستگیری یکی از فرماندهان کلیدی داعش در استان ننگرهار خبر داد.


روابط حسنه شبکه حقانی با لشکر طیبه به عنوان یکی از گروه های تندرو سلفی موجود در پاکستان که تا کنون عملیات هایی را علیه هندوستان مرتکب شده است موجب افزایش این احتمال شده است که پاکستان رضایت قلبی از وقوع صلح در افغانستان نداشته  و می خواهد با استفاده از گروه های سلفی امتیازهای لازم را از دو همسایه خود ( هند و افغانستان ) کسب نماید.

بنابر اسناد سازمان جاسوسی آمریکا (سیا )، شبکه حقانی در طول دو دهه اخیر با دستگاه قدرتمند اطلاعاتی و جاسوسی پاکستان مناسبات بسیار نزدیکی برقرار کرده بود و آن ها نیز کمک های تسلیحاتی ،پولی و آموزشی در اختیار این شبکه قرار داده اند.

این گروه هم چنین خاک پاکستان را مامنی برای خود محسوب می کند و جنگجویان حقانی به راحتی برای طراحی حملات به این کشور می رفتند و سپس برای اجرای عملیات در خاک افغانستان ار مرز عبور می کردند.
منبع: میزان