تاریخ انتشار خبر: ۱ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۰۹:۲۱:۱۱
کد مطلب : 40467

دست اندازی اصفهان به تاریخ بختیاری

جریانی که در صد سال گذشته با پرداختن به نقش بختیاری در مشروطه مخالف بوده، امروز با بیان جدیدی از این جریان با نامی دیگر استقبال می کند!

نشریه فرهنگی و اجتماعی لور – ایوب محمدی: چندیست که در شبکه های رسانه ی ملی به جای عبارت اصیل مشروطه خواهان بختیاری عبارت جدیدالابداعی در تاریخ معاصر ایران مطرح گشته است؛ مشروطه خواهی اصفهان یا مشروطه ی اصفهانی ها.

برای نخستین بار این عبارت در برنامه ی منادیان آزادی که از شبکه ی خبر پخش شد مورد استفاده قرار گرفت و بررسی شد و اینک چندیست که شبکه ی استانی اصفهان و شبکه ی دیجیتال شما اقدام به پخش مستندی به نام مشروطه اصفهان نموده است که در آن نقش مردم اصفهان بسیار پر رنگ تر از بختیاری ها نشان داده می شود و در برخی مواقع احساس می شود که بختیاری ها به صورت نیروهای اجیر شده ی اصفهانی ها اقدام به فتح اصفهان و تهران کرده اند.

قطع به یقین مردم اصفهان نیز نقش خود را در این جریان انجام داده اند لیکن اضافه کردن عبارات جدید در نگارش این تاریخ چندان بدون حاشیه نخواهد بود.

بیش از یک صد سال از مجاهدت مجاهدان بختیاری در نجات جریان مشروطه خواهی در ایران می گذرد لیکن به علت های متفاوت سعی در کتمان نقش پر رنگ لرها در این قضیه شده است و هر از چند گاهی از دیدگاه های مختلف که همواره نقش مردم لر در آن حاشیه ای محسوب می شود برنامه هایی از صدا و سیمای ملی پخش شده است.

فیلم ها و برنامه هایی همچون تبریز در مه که تلاش و مجاهدت لرها که پررنگ ترین نقش در جریان مشروطیت است را نادیده گرفته است و یا سریال سرزمین کهن که پا را فراتر نهاده و به بختیاری و خوانین بختیاری به صورت غیر مستقیم توهین می کند.

حال چه شده است که مشروطه خواهان بختیاری جای خود را به مشروطه اصفهان داده اند؟

این موضوع که قطع به یقین در آن دیدگاه های سیاسی مطرح است گامی برای کم رنگ نمودن تدریجی افتخار بزرگ مردم لر در تاریخ معاصر است.

این گونه تحریف تاریخ است که موجب می شود مردم لر بالاخص قوم بختیاری نسبت به تحرکات ناشایستی همچون اتفاقات سریال سرزمین کهن به خروش بیایند و حرکت هایی خودجوش را در دفاع از تاریخ خود انجام دهند.

این اتفاق نامیمون که سعی در مصادره مجاهدت های مردم لر به نام دیگر هموطنان ما در اصفهان را دارد این شائبه را پیش می آورد که چرا جریانی که در یک صد سال گذشته با پرداختن حرفه ای به این موضوعات در قالب قوم لر مخالف بوده است لیکن امروز با بیان جدیدی از این جریان بزرگ تاریخی با نامی دیگر استقبال می کند.

امید است نخبگان قوم لر با نگاهی پژوهشی تاریخ را از انحراف مصون دارند و در انعکاس نقش بی بدیل مردم لر در جریانات سیاسی کشور حد اعلی توان خود را به کار گیرند.