تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۹:۳۶:۰۲
کد مطلب : 58861

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر

او یک آتش نشان از جان گذشته نیست.او یک عکاس خوش ذوق به نام براد لویس است که بر حسب علاقه و کارش به این مکان آمده است.از روی گدازه های مذاب رد می شود و عکاسی می کند.براستی که او واقعا از جانش گذشته است.

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر

،اشتباه نکنید!او یک آتش نشان از جان گذشته نیست.او یک عکاس خوش ذوق به نام براد لویس است که بر حسب علاقه و کارش به این مکان آمده است.از روی گدازه های مذاب رد می شود و عکاسی می کند.براستی که او واقعا از جانش گذشته است.

به گزارش روزگارنو، او می گوید:”بسیاری از عزیزترین دوستانم را در حین عکاسی از آتشفشانها از دست داده ام.اما هنوز امیدوارم و کارم را دوست دارم.”

او ۵۴ ساله و یک هاوایی تبار بوده و اکنون نیز ساکن هاوایی است.درسال ۲۰۱۱ به او لقب “مرد آتشفشانی” طی یک مراسم ویژه اعطاء شد.

برخ از شاهکارهای هنری وی را ببینید.

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر

دقایقی با مرد آتشفشانی!+تصاویر