تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۲۳:۳۸:۳۹
کد مطلب : 109573

دولت اوکراین سقوط کرد

دولت اوکراین پس از عدم موفقیت در گرفتن رأی اعتماد از پارلمان این کشور، سقوط کرد.

 به نقل از فارس،دولت اوکراین پس از عدم موفقیت در گرفتن رأی اعتماد از پارلمان این کشور، سقوط کرد.