تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۰:۵۱:۴۳
کد مطلب : 58951

دو دنیا در یک تصویر!

تنظیم زاویه دوربین با استفاده از تجهیزات عکسبرداری داخل آب و آشنایی به فنون غواصی تنها بخشی از توانمندیی های لازم برای ثبت این تصاویر است. از سوی دیگر برای خلق تصاویر مناسب زیر آب، آشنایی به علم نورشناسی نیز اهمیت بالایی دارد تا نتیجه کار تصویری مشخص و قابل شناسایی باشد.

 

 

دو دنیا در یک تصویر!
دو دنیا در یک تصویر!
دو دنیا در یک تصویر!