تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , دی, ۱۳۹۳ | ۲۲:۰۰:۴۵
کد مطلب : 68637

دو واکسن اسراییلی که عقیم می‌کنند

رئیس کمیسیون مطالعات سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بنگاه‌های صهیونیستی با اهدای واکسن‌های کزاز و دیفتری در پی عقیم کردن مردم دنیا با شعارهای ‏انسان‌دوستانه هست.

محمد جواد محمودی با بیان اینکه در جنگ جمعیتی به ‏منظور کاهش جمعیت، از روش مسلحانه و غیر مسلحانه استفاده می شود، اظهار داشت: در روش غیر مسلحانه، دشمن برای ‏تضعیف طرف مقابل به جای صرف هزینه‌های هنگفت و کشتن انسان‌ها و ریختن خونشان، از به دنیا آمدن آنها ‏جلوگیری می‌کند‎.‎

محمودی ادامه داد: با ایجاد تغییرات جنسیتی، تعداد ۱۱۷ میلیون زن ساکن در کشورهای آسیایی از جمله ‏هند و چین کاهش یافته است. همچنین، با رواج تک فرزندی، می‌توان مدعی شد اکنون در هندوستان به ازای ۱۱۰ پسر ‏‏۱۰۰ دختر و در چین نیز به ازای ۱۲۰ پسر ۱۰۰ دختر وجود دارد‎ .‎

وی با بیان آماری گفت: در خانواده‌های ایرانی که دو فرزند دارند نصف کمترشان دختر است و از ۱۰۰ فرزند متولد شده ‏در کشور‌مان ۵۲ فرزند پسر و ۴۲ فرزند دختر است و این هشداری است که نشان می‌دهد در ۴۰ سال آینده با کاهش جمعیت‏ دختران مواجه هستیم‎.‎

محمودی با یادآوری اینکه اساس باروری بر عهده زنان است، گفت: قاچاق زنان دربرخی کشورها وجود دارد، هدف از ‏این اقدام دشمن این است که پسران نتوانند برای خود همسری داشته باشند و خشونت جنسی در آنها افزایش یابد، ‏همچنین ناپایداری و گُسستگی در خانواده‌ها است‎.‎

بنگاه‌های صهیونیستی، حامی اصلی جنگ جمعیتی

محمودی با بیان اینکه بنگاه‌های صهیونیستی، حامی اصلی جنگ جمعیتی هستند، گفت: با ‏ورود جمعیت‌شناسان به مباحث سیاست‌های جمعیتی، حمایت مالی بنیادهای فراملیتی نظیربنیادهای صهیونیستی ‏فورد، راکفلر و دیگر نهادهایی که در سطع بین المللی فعالیت داشتند، نظیر آژانس توسعه ایالات متحده و صندوق ‏جمعیت سازمان ملل متحد، سبب شد بودجه هنگفتی به فعالیت‌های علمی و پژوهشی جمعیت شناسی اختصاص ‏یابد‎.‎

وی خاطرنشان کرد: این بنگاه‌ها در پی عقیم کردن مردم هستند و با واکسن‌هایی همچون کزاز و دیفتری در قالب ‏شعارهای انسان دوستانه نظیر سلامت مادران و واکسیناسیون، زنان و مردان فقیرترین کشورها را برای همیشه عقیم ‏سازند‎.

منبع: تسنیم