تاریخ انتشار خبر: ۹ , دی, ۱۳۹۳ | ۱۱:۱۳:۵۶
کد مطلب : 62834

رابطه ضریب هوشی و فست فود!

محققان در آخرین تحقیقات خود دریافتند که مصرف فست‌فود در دانش‌آموزان منجر به پایین آمدن سطح نمرات می‌شود.

مصرف فست فود در کاهش نمرات دانش‌آموزان موثر است.

تحقیقات جدید نشان داد که مصرف فست فود بطورمستقیم با کاهش نمرات دانش‌آموزان همراه است.

تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه ایالتی اوهایو ارتباط قوی بین خوردن فست فود کودکان و عملکرد ضعیف در آزمون‌های درسی را نشان داد اگرچه هیچ رابطه علی قطعی را ایجاد نکرده است.

این تحقیقات نشان داد که حتی افزایش اندک تعداد دفعات مصرف فست‌فود دانش‌آموزان با نتایج علمی ضعیف تر همراه می‌شود.

براساس یافته‌های این تحقیقات، دانش‌آموزانی که فست‌فود مصرف کرده بودند در مقایسه با دیگر دانش‌آموزان که هیچ فست‌فودی مصرف نکرده بودند ۲۰ درصد کمتر نمره گرفتند.

محققان حدود ۱۱ هزار و هفتصد کودک را در آمریکا در سال ۲۰۰۴ مورد بررسی قرار دادند وسطح فست‌فود مصرف شده توسط کودکان را در سن ۱۰ اندازه گیری کرده و سپس آنها را نتایج آزمون آنها در علم خواندن و ریاضی سه سال بعد مقایسه کردند.

تحقیقات انجام شده ۲۰۰۸ نشان داد که یک سوم کودکان بین ۲ و۱۱ سال در آمریکا و نیمی از افراد بین ۱۲ و ۱۹ فست‌فود مصرف کرده ‌بودند.

منبع: فارس