تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , اسفند, ۱۳۹۳ | ۰۹:۲۲:۳۳
کد مطلب : 78509

راه اجابت دعاهای تحویلِ سال

یکی از مواقع حساس دعا برای ما ایرانی ها لحظه تحویل سال است که می توان با آدابی ساده این دعاها را به مقصد اجابت رساند.

قدس آنلاین: دعا هنگام تحویل سال نو یکی از سنن زیبای ما ایرانی ها است که می توان با رعایت آداب دعا زمینه اجابت آنها به بهترین وجه را فراهم کرد.

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «دعایى که با بسم اللّه الرحمن الرحیم آغاز گردد، رد نمى شود.»

همان حضرت (ص) فرموده اند: «هر دعایى که پیش از آن ستایش [خدا] نشود نافرجام است.»

امیرمومنان علی (ع) می فرمایند: «هر دعایى ، تا در آن بر محمّد و آل محمّد، صلوات فرستاده نشود، از [ورود به] آسمان ممنوع است».

خداوند متعال به موسى علیه السلام وحى فرمود که: «اى موسى! هر گاه مرا مى خوانى ، ترسان و هراسان و بیمناک باش و چهره بر خاک بگذار و با اعضاى شریف بدنت در برابرم سجده کن و در پیشگاه من با خوارى و فروتنى بایست و هر گاه با من راز و نیاز مى کنى، با دلى هراسان و ترسان، راز و نیاز کن.»

امام صادق (ع) نیز درباره آداب دعا می فرمایند: «دعا پیوسته در حجاب است تا آن گاه که بر محمّد و بر خاندان محمّد صلوات فرستاده شود.»

همچنین، امام صادق (ع) فرموده اند: «هر که درست وضو بگیرد و دو رکعت نماز بگزارد و رکوع و سجود آنها را به طور کامل به جا آورد، سپس سلام گوید و خداوند عزّ و جلّ و رسول خدا (ص) را مدح کند و آن گاه حاجتش را بخواهد، هر آینه آن را در جاى خود جسته است و هر که خیر را در جایگاهش بجوید ناکام برنگردد.»

امام باقر (ع) می فرمایند: «هیچ خواسته اى را زیاد مشمارید؛ زیرا آنچه نزد خداست بیش از آن است که مى پندارید.»

پیامبر اکرم (ص) درباره آدابی که اجابت دعا را تضمین می کند، فرموده اند: «هر گاه یک نفر دعا مى کند، براى همه دعا کند؛ زیرا این دعا به اجابت نزدیکتر است. کسى که پیش از دعا کردن براى خود براى چهل نفر از برادرانش دعا کند، آن دعا در حق آنان و در حق خودش مستجاب شود.»

دعای گروهی نیز برای اجابت دعا بسیار موثر است؛ امام صادق (ع) در این باره می فرمایند: «هیچ گاه چهار نفر گرد نیامدند و براى مطلبى به درگاه خدا دعا نکردند، مگر این که با اجابت آن دعا از هم پراکنده شدند.»

منابع: بحارالانوار/کافی/ میزان الحکمه