تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۱۵:۵۷:۵۰
کد مطلب : 121732
مدیر جهاد کشاورزی آبادان خبر داد:

راه اندازی ۸ صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در آبادان

مدیر جهاد کشاورزی آبادان از راه اندازی هشت صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در روستاهای این شهرستان خبر داد

مدیر جهاد کشاورزی آبادان از راه اندازی هشت صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در روستاهای این شهرستان خبر داد.

ناجی شهیب زاده با اشاره به اینکه این صندوقها با همکاری صندوق کارآفرینی امید شهرستان راه اندازی شده است، گفت: زنان نیمی از پیکره هر جامعه هستند که بدون توجه به این سرمایه عظیم اجتماعی نمی توان به توسعه برابر و پایدار در جامعه دست پیدا کرد.

وی افزود: زنان روستایی طی سالها به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی لازم از حضور در عرصه مشارکت های اجتماعی محروم مانده اند.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان از تشکیل صندوقهای اعتباری در سطح شهرستان به عنوان گامی در جهت رفع نیاز زنان روستایی به اعتبارات مالی نام برد و اظهار کرد: توانمندسازی جامعه محلی از طریق ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت جمعی زنان درقالب گروههای اعتبار- پس انداز،  توجه و تمرکز به گروههای کم درآمد زنان روستایی، افزایش ضریب دسترسی زنان روستایی کم درآمد به تسهیلات اعتباری،  افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد ازطریق پرداخت وام های کوچک برای انجام فعالیت‌های درآمدزا از جمله اهداف راه اندازی صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی به شمار می رود.

شهیب زاده تصریح کرد: به دلیل کوچک بودن میزان پس انداز در صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی، این صندوقها تنها برای افرادی پیش بینی شده که به طور واقعی از نداشتن سرمایه اولیه کار در رنج هستند.

به گفته وی، صندوقهای اعتباری خرد بانوان روستایی با هماهنگی کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، کارشناس ناظر زنان، کارشناسان استان و همکاری بین زنان روستایی راه اندازی شد.

شهیب زاده گفت: اعتبار موجود در هشت صندوق جدید از محل صندوق کارآفرینی امید و اعتبار پنج صندوق پیشین شهرستان از محل مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان تامین شده است.

وی در پایان بیان کرد: در زمان حاضر به طور مجموع ۱۳ صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در روستاهای نقشه حیر، ابودیره، ابوشکر، شلحه حاج حسین، کوت شنوف، ابوغزلان، رمیله و چوئبده وجود دارد.

مرجع / مـهـر