تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۱۰:۳۷:۵۶
کد مطلب : 89324

رای دیوان عدالت اداری درباره مرخصی زایمان

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش مدت مرخصی زامیان از ۶ به ۹ ماه، رای وحدت رویه صادر کرد.

در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه آمده است: به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ به تاریخ ۱۹ تیر ماه ۹۲ مدت مرخصی زایمان (یک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیر دولتی را ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است.

در ادامه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به این که شعب ۴۵ و ۱۰ و ۴ دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کردند این آراء در راستای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یاد شده هیأت وزیران صادر شده اند و به عنوان رأی صحیح تلقی می‌شوند و به همین جهت در راستای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

منبع: دیوان عدالت اداری