تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , دی, ۱۳۹۳ | ۱۲:۲۸:۲۵
کد مطلب : 63941

رسوایی تجاوز به بیماران ذهنی در انگلیس

آزار و تجاوز جنسی به بیماران ذهنی در بیمارستانهای انگلیس پنجاه درصد افزایش داشته است.

 آمار ثبت شده پلیس نشان می دهد در انگلیس آزار و حملات جنسی به بیماران ذهنی در بیمارستانها افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که در سه سال گذشته بیش از هزار و ششصد مورد به ثبت رسیده است.

این ارقام نشان می دهد آزار و تجاوز جنسی به بیماران ذهنی در بیمارستانهای انگلیس پنجاه درصد افزایش داشته است.از این آمار دست کم یکصد و پنجاه و هفت مورد تجاوز به عنف بوده است.

یکی از بیماران ذهنی به پلیس گفته است یکی از مسئولان بیمارستانی که در آن بستری بود مدت پنج ماه او را هدف تجاوز جنسی قرار می داد.

یک بیمار ذهنی دیگر نیز بیمارستانهای روحی و روانی را محل جولان و فعالیت متجاوزان جنسی توصیف کرد و گفت که شصت بار هدف تجاوز به عنف کارمندان بیمارستان قرار گرفته است. مسئولان این پرونده می گویند حدود نود درصد از موارد آزار و تجاوز جنسی گزارش نمی شود.

منبع:پرس تی وی