تاریخ انتشار خبر: ۴ , آبان, ۱۳۹۳ | ۲۰:۲۵:۴۹
کد مطلب : 51104

رفتار وحشیانه داعش با گروگانها

یک رسانه آمریکایی به برخورد وحشیانه داعش با گروگانهایی که در اختیار دارد پرداخته است.

روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی به برخوردهای وحشیانه داعش با گروگانها پرداخته و آورده است: شکنجه و اعدام خیالی از جمله برخوردهای وحشیانه داعشی ها با گروگانهای خود است.

این رسانه آمریکایی می نویسد: حدود ۲۳ گروگان از دوازده کشور مختلف نزد داعش اسیر هستند که سرنوشت آنها با یکدیگر متفاوت است زیرا درحالی که برخی گروههای اروپایی با پرداخت باج آزاد شده اند اما سر برخی دیگر از جمله گروگانهای آمریکایی و انگلیسی بریده شده است. هنوز تعدادی در بند داعش هستند.

منبع: مهر