تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۲:۲۰:۳۷
کد مطلب : 43696

روایت دختر ایزدی از تجاوز داعشی‌ها

داعشیان پس از آن که ما را به اسارت گرفتند٬ اعلام کردند که باید مسلمان شویم تا با ما ازدواج کنند. آن‎ها هر روز انواع تجاوزات را بر ما انجام می‎دادند و خبیث‎‎ترین آن‎ها که فرمانده داعش است؛ سه دختر را انتخاب کرد.

 به گزارش عصر آبادان،یک دختر ایزدی گفت: داعشیان پس از آن که ما را به اسارت گرفتند٬ اعلام کردند که باید مسلمان شویم تا با ما ازدواج کنند، آن‎ها هر اقدام غیر انسانی و وحشیانه‎ای که امکان انجامش بود را بر ما روا داشتند.

روزنامه “ملیت” ترکیه در گفتگو با یکی از دختران ایزدی که موفق به فرار از دست گروه تروریستی و مسلمان‎نمای داعش شده است؛ جزئیات اسفباری از شیوه رفتار این گروه ضداسلامی را منتشر کرد.

این دختر جوان ایزدی که در منطقه “سنجار” عراق به دست داعش اسیر شده بوده در گفگتو با خبرنگار این روزنامه اظهار داشت: داعشیان پس از آن که ما را به اسارت گرفتند٬ اعلام کردند که باید مسلمان شویم تا با ما ازدواج کنند.

وی در ادامه به اوج رذالت این گروه خوک صفت اشاره کرد و گفت: اعضای داعش پس از آنکه دختران و زنان جوان را با خود به منطقه “تل عفر” انتقال دادند و درآنجا مورد تجاوز خود قرار دادند.

این دختر ایزدی که اکنون از بند این گروه تروریستی رهایی یافته و در حین گفتگو با چهره‎ای گریان و خجالت‎زده سخن می‎گفت خاطرنشان کرد: آن‎ها هر اقدام غیر انسانی و وحشیانه‎ای که امکان انجامش بود را بر ما روا داشتند.

و همچنین تصریح کرد: آن‎ها هر روز انواع تجاوزات را بر ما انجام می‎دادند و خبیث‎‎ترین آن‎ها که فرمانده داعش است؛ سه دختر را انتخاب کرد.

منبع: ابنا