تاریخ انتشار خبر: ۶ , بهمن, ۱۳۹۲ | ۰۶:۲۶:۱۳
کد مطلب : 16538

روستاهایی شبیه خواب و رویا

روستاهایی که تنها در خواب و رویا دیده می شوند!

عصر آبادان –

 جزیره مالت

جزیره مالت
 اتریش

اتریش
 ایتالیا

ایتالیا
نیوزیلند

نیوزیلند
 جنوب چین

جنوب چین
هلند

هلند
 جزایر فارو

جزایر فارو
تبت

تبت
آفریقا

آفریقا
 ایران

ایران
نیجریه

نیجریه
جنوب غربی انگلستان

جنوب غربی انگلستان
منبع: فارس