تاریخ انتشار خبر: ۷ , مهر, ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۵:۳۸
کد مطلب : 101434

رژه پنجم مهر نیروهای مسلح در آبادان به روایت تصویر ۱

عصر آبادان: نیروهای مسلح استان خوزستان به مناسبت پنجم مهر سالروز آزادسازی آبادان قهرمان ، رژه باشکوهی را در آبادان به نمایش گذاشتند.

مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۱) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۲) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۳) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۴) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۵) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۶) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۷) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۸) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۹) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۱۰) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۱۱) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۱۲) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۱۳) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۱۴) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۱۵) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۱۶)