تاریخ انتشار خبر: ۷ , مهر, ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰:۵۱
کد مطلب : 101436

رژه پنجم مهر نیروهای مسلح در آبادان به روایت تصویر ۳

عصر آبادان: سری سوم تصاویر مراسم رژه پنج مهر سالروز شکست حصر آبادان که در این شهر برگزار شد در ادامه آمده است.

مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۳۲) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۳۳) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۳۴) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۳۵) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۳۶) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۳۷) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۳۸) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۳۹) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۴۰) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۴۱) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۴۲) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۴۳) مراسم رژه پنجم مهر آبادان-عصرآبادان (۴۴)