تاریخ انتشار خبر: ۸ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۱:۳۶:۰۵
کد مطلب : 70586

رکود و سکون در کانون پیشکسوتان فوتبال آبادان

پیشکسوت فوتبال آبادان گفت: ماهیت اصلی تشکیل کانون پیشکسوتان فوتبال، مفید است، ولی این کانون در رکود و سکون فعالیت هاست.

عبدالرضا شاه غریب سه شنبه افزود: نتیجه مشهودی طی شش ماه گذشته در فعالیت های کانون پیشکسوتان آبادان مشاهده نشده است.

وی اظهار داشت: هیات مدیره کانون پیشکسوتان فوتبال آبادان هنوز نتوانسته است، این درخت تنومند را به عنوان نمادی که بتواند به منظور پاسداری از سرمایه ارزشمند قهرمانان،کوشای دیروز که عصاره، عمر و تلاش، تجربه که مجرای زلال مکتب اخلاقی و ورزش فوتبال است، به نسل آینده انتقال دهد.

پیشکسوت فوتبال آبادان گفت: این کانون از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و با اکتفا کردن به افراد محدود به برنامه ریزی، و راهکار جدید به حیات خود ادامه داده است.

وی رکود و سکون را در فعالیت این کانون مشهود خواند و گفت: لازم است، تغییر نگرش در فرآیندها صورت گرفته و ۹ بند اهداف اساسنامه اجرایی شود.

حدود شش سال از تشکیل کانون پیشکسوتان فوتبال آبادان می گذرد.

مرجع / ایرنا