تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , فروردین, ۱۳۹۴ | ۱۰:۳۵:۱۴
کد مطلب : 80940

زانو زدن وزیر زن استرالیا در مقابل ظریف

تصویر عجیب روزنامه قانون؛