تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۰:۲۲:۳۲
کد مطلب : 45771

زمان تغییر ساعت رسمی کشور

ساعت رسمی کشور، امشب یک ساعت به عقب کشیده می شود.

هموطنان باید راس  ۱۲ امشب ، ساعتها را به عقب بکشند و آنرا روی ساعتِ ۲۳ تنظیم کنند.

براساس قانون، ساعت رسمی کشور، هر سال اول فروردین، یک ساعت به جلو می رود و سی ام شهریور به حالت سابق برگردانده می شود.

منبع: مهر