تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۲۱:۳۴:۳۸
کد مطلب : 32472

زمان پخش بازی‌های جام جهانی از شبکه‌های سیما

مسابقات جام‌جهانی برزیل از روز بیست‌وسوم خرداد آغاز می شود. تمامی این مسابقات از شبکه‌های ۳ و ورزش به صورت مستقیم پخش خواهد شد.

زمان پخش بازی‌های جام جهانی از شبکه‌های سیما زمان پخش بازی‌های جام جهانی از شبکه‌های سیما زمان پخش بازی‌های جام جهانی از شبکه‌های سیما زمان پخش بازی‌های جام جهانی از شبکه‌های سیما زمان پخش بازی‌های جام جهانی از شبکه‌های سیما زمان پخش بازی‌های جام جهانی از شبکه‌های سیما زمان پخش بازی‌های جام جهانی از شبکه‌های سیما زمان پخش بازی‌های جام جهانی از شبکه‌های سیما زمان پخش بازی‌های جام جهانی از شبکه‌های سیما زمان پخش بازی‌های جام جهانی از شبکه‌های سیما زمان پخش بازی‌های جام جهانی از شبکه‌های سیما زمان پخش بازی‌های جام جهانی از شبکه‌های سیما