تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۰:۲۹:۳۱
کد مطلب : 25543

زندگی پس از شوک + تصاویر

تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۲ زلزله ای به بزرگی ۶/۱ ریشتر در شهر شنبه استان بوشهر رخ داد که حدود ۴۵ تن کشته و ۸۵۰ تن زخمی شدند .زندگی پس از شوک زندگی مردم زلزله زده شهر شنبه در استان بوشهر بعد از گذشت یک سال است .

زندگی پس از شوک + تصاویر
  زندگی پس از شوک + تصاویر
زندگی پس از شوک + تصاویر
زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر زندگی پس از شوک + تصاویر