تاریخ انتشار خبر: ۶ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۱۶:۵۶:۵۷
کد مطلب : 26621

زورگیری از دختر ۱۸ ساله در روز روشن + تصاویر

این زورگیری در روز روشن انجام شده و این دختر که به شدت ترسیده بوده تنها از این مرد می خواهد که به او آسیبی نرساند.

عصر ابادان – سایت دیلی میل نوشت: این تصاویر تکان دهنده حاوی این است که یک دختر نوجوان در انگلیس مورد تهدید یک مرد چاقو بدست قرار می گیرد.

این دختر توسط این مرد تهدید می شود که از عابر بانک مبلغ ۱۰۰ پوند را برای او از بانک بگیرد، و دختر به حدی از او ترسیده است که سریعا این کار را انجام می دهد.

این زورگیری در روز روشن انجام شده و این دختر که به شدت ترسیده بوده تنها از این مرد می خواهد که به او آسیبی نرساند.

این دختر ۱۸ ساله بعد از اینکه ۱۰۰ پوند را به مرد داد نزد پلیس رفته و پلیس توانست مجرم را شناسایی کند.