تاریخ انتشار خبر: ۱ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۰:۳۰:۲۴
کد مطلب : 21321

ساعت رسمی کشور امشب تغییر می‌کند

عصر ابادان –

ساعت رسمی کشور ازاول فرودین ۱۳۹۳ یک ساعت جلو کشیده می شود.

براساس “قانون تغییر ساعت رسمی کشور ” مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه هر سال یک ساعت به جلو کشیده می شود.

مطابق قانون مذکور ، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به وضعیت سابق برگردانده می‌شود.