تاریخ انتشار خبر: ۶ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۲۱:۱۰:۴۰
کد مطلب : 26730
حویزاوی:

سرعت گیرهای خرمشهر برچیده شدند

شهردار خرمشهر از برچیده شدن تمامی سرعت گیرهای این شهر خبر داد.

محمد حویزاوی در گفتگو با مهر عنوان کرد: وجود تعداد کثیری از سرعت گیرهای غیراستاندارد و حادثه ساز باعث بروز خطرات جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشت در خرمشهر بودند.

وی افزود: این سرعت گیر ها چهره شهر خرمشهر را به نحو غیر مطلوب تغییر داده بودند، بنابراین شهرداری خرمشهر در راستای فرهنگ سازی و توجیه شهروندان خصوصا رانندگان به رعایت و احترام به قوانین شهری با مشارکت مردمی و نتیجتا عزم همگانی برای رانندگی ایمن و بی خطر در خرمشهر نسبت به حذف و برچیدن تمامی سرعت گیرها در این شهر اقدام کرد و در واقع شهر خرمشهر در سال ۱۳۹۳ فاقد هرگونه سرعت گیر است.

شهردار خرمشهر در پایان گفت: امید است باز خورد این حرکت سازنده نتیجه و تاثیر مثبتی در افکار عمومی برای احترام و اجرای خودمحور بدون کنترل قوانین و مقررات خصوصا در عرصه راهنمایی و رانندگی در خرمشهر را منجر شود.