تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۲۰:۰۵:۳۹
کد مطلب : 29708
يک روزنامه بحرینی:

سرکوب انقلاب بحرین با پول عربستان

“بهار عربی” سه عرصه را در حکومت مورد آزمایش قرار داد «آزمایش سلامت دستگاه قضایی، آزمایش حرفه ای بودن رسانه ها و آزمایش تعهد ارتش به نقش خود».

خانم «لمیس ضیف» نویسنده و روزنامه نگار بحرینی به نقش رسانه ها در انقلاب بحرین اعتراض کرد و گناه بزرگ تر را در سرکوب انقلاب و به حاشیه راندن آن به عربستان تحمیل کرد.

او معتقد است “بیشتر رسانه ها یا با سکوت یا به حاشیه راندن و یا اقدامات منفی که باعث شد انقلاب بحرین غیر قانونی جلوه داده شود، بر علیه این انقلاب توطئه کردند”.

وی اضافه می کند که “اصحاب رسانه از کشورهای دارای دلارهای نفتی می ترسند و انقلاب بحرین با پول عربستان سرکوب شد.”

“ضیف” که در سومین گردهمایی طرفداران آزادی رسانه در عمان پایتخت اردن سخن می گفت، بی اطلاعی کشورهای اسلامی از ویرانی بسیاری از مساجد در بحرین را مورد انتقاد قرار داد و خشم خود را از عدم تشخیص بعضی از رسانه ها در صف بندی بیان کرد و گفت: “صف بندی ضد فلسطین” به هر حال نمی تواند قابل قبول باشد.

“ضیف” صحبتش را در این گردهمایی با لطیفه ای تلخ شروع کرد و گفت: غول چراغ جادو بر یکی از شهروندان کشورهای “بهار عربی” ظاهر شد و از او درباره آرزویش پرسید. جوان گفت که می خواهد به همان روزی برگردد که پلیس تونس به صورت “بوعزیزی” سیلی زد و دست های پلیس را ببوسد تا سیلی نزند تا “بهار عربی” اتفاق نیفتد.

این نویسنده و فعال بحرینی خواستار ایجاد تغییر در جهان عرب و نفوذ حاکمان عرب شد. به اعتقاد او هر چند تغییری که در منطقه رخ داد منجر به پسرفت صدها ساله منطقه شد و شروع به ایجاد پاییز ناکامی و شکست برای خواست هدفمند ملت ها برای تغییرکرد.

“ضیف” گفت: رسانه ها پاکی کافی را در طول دو سال گذشته به دست نیاوردند و شعارهای مختلفی دادند که بیشتر آنها تک بعدی و به دور از واقعیت در نقل حوادث بود.

این نویسنده بحرین افزود: “بهار عربی” سه عرصه را در حکومت مورد آزمایش قرار داد «آزمایش سلامت دستگاه قضایی، آزمایش حرفه ای بودن رسانه ها و آزمایش تعهد ارتش به نقش خود».

خانم «لمیس ضیف» در پایان گفت: بنده معتقدم صداقت و حرفه ای بودن در بیشتر رسانه های عربی وجود ندارد.

منبع: شیعه آنلاین