تاریخ انتشار خبر: ۲۵ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۲۳:۳۷:۱۴
کد مطلب : 73679

سفره هفت سین ۹۴ زرشکی

مجموعه: هنر در خانه

تزیین هفت سین 94,هفت سین 94 زرشکی

 

نظرتان درباره یک هفت سین بازیافتی چیست؟ در این پست آموزش جاشمعی هفت سین را داده ایم .

 

تزیین هفت سین 94,هفت سین 94 زرشکی

تزیین هفت سین 94,هفت سین 94 زرشکی

قسمت پائین بطری را ببرید.

تزیین هفت سین 94,هفت سین 94 زرشکی

با گرمای شمع به لبه ها فرم بدهید.

تزیین هفت سین 94,هفت سین 94 زرشکی

برای هر جا شمعی به دو قسمت انتهائی بطری نیاز دارید که باید رنگ و اکلیل پاشی شود.

تزیین هفت سین 94,هفت سین 94 زرشکی

دو قسمت رنگ شده را به هم بچسبانید، چند تا برگ ببرید ،رنگ سبز بزنید و به قسمت زیر گل ها بچسبانید.

تزیین هفت سین 94,هفت سین 94 زرشکی

 

منبع : iranbanou.com