تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۱:۳۹:۴۳
کد مطلب : 32313

سقوط مرگبار تابلو روی پراید+تصاویر

سقوط تابلوی حاشیه جاده مشهد-بجنورد در محدوده شهرستان فاروج منجر به مرگ یک راننده عبوری و مجروح شدن یک نفر دیگر شد.

 سقوط تابلوی حاشیه جاده مشهد-بجنورد در محدوده شهرستان فاروج منجر به مرگ یک راننده عبوری و مجروح شدن یک نفر دیگر شد.

سقوط مرگبار تابلوی حاشیه جاده

سقوط مرگبار تابلوی حاشیه جاده

سقوط مرگبار تابلوی حاشیه جاده

سقوط مرگبار تابلوی حاشیه جاده

سقوط مرگبار تابلوی حاشیه جاده

سقوط مرگبار تابلوی حاشیه جاده

سقوط مرگبار تابلوی حاشیه جاده

کلید واژه